Añadir a Favoritos
Serie Q2-nn050

De 2 a 24 conductores de Cobre Pulido

Negros numerados + tierra

 
L-BC  L-RoHS L-GRASAS-RESISTANT L-UV-RESISTENTE L-AGUA-RESISTENTE

Añadir a Favoritos
Serie Q2-nn100

De 2 a 24 conductores de Cobre Pulido Flexible

Negros numerados + tierra

 
L-TC  L-RoHS L-GRASAS-RESISTANT L-UV-RESISTENTE L-AGUA-RESISTENTE

Añadir a Favoritos
Serie Q2-nn150

De 2 a 24 conductores de Cobre Pulido Flexible

Negros numerados + tierra

 
L-TC  L-RoHS L-GRASAS-RESISTANT L-UV-RESISTENTE L-AGUA-RESISTENTE

Añadir a Favoritos
Serie Q2-nn250

De 3 a 5 conductores de Cobre Pulido Flexible

Negros numerados + tierra

 
L-TC  L-RoHS L-GRASAS-RESISTANT L-UV-RESISTENTE L-AGUA-RESISTENTE