Añadir a Favoritos
Serie Q2-604

De 4 a 14 conductores

Conductores Flexibles 0,20 mm² Cu

Cubierta PVC

 
L-TC  L-RoHS

Añadir a Favoritos
Serie Q2-654

De 4 a 12 conductores

Conductores Flexibles 0,50 mm² Cu

Cubierta PVC

 
L-TC  L-RoHS

Añadir a Favoritos
Serie Q2-604HF

De 4 a 20 conductores

Conductores Flexibles 0,20 mm² Cu

Cubierta FRLSZH

 
L-TC  L-RoHS

Añadir a Favoritos
Serie MC-604

De 2 a 12 conductores

Conductores Flexibles 0,22 mm² CCA

Cubierta PVC

 
  

Añadir a Favoritos
Serie MC-654

Conductores Flexibles 0,50 mm² CCA

Cubierta PVC