Emelec Viascom

Ø 0,60 mm OFC + 2,80 mm PE.

Conductor Flexible de 7/0,20 mm.

Pantalla Trenza OFC.

Ø Exterior: 6,10 mm.

Ø 0,58 mm CCS + 3,71 mm PE.

Pantalla Trenza BC 95% cobertura.

Ø Exterior: 6,20 mm.

Ø 0,58 mm CCS + 3,71 mm PE.

Pantalla Trenza BC 95% cobertura.

Ø Exterior: 6,20 mm.

Cubierta LSZH.

Ø 0,58 mm CCS + 3,71 mm PE.

Pantalla Trenza CCA 85% cobertura.

Ø Exterior: 6,10 mm.

Ø 0,58 mm CCS + 3,71 mm PE.

Pantalla Trenza BC + Trenza TC 95%.

Ø Exterior: 6,30 mm.

2 x (Ø 0,58 mm CCS + 3,71 mm PE).

Pantalla Trenza BC 95%.

Ø Exterior: 6,30x12,60 mm.

Vídeo Analógico.

3 x (Ø 0,58 mm CCS + 3,71 mm PE).

Pantalla Trenza BC 95%.

Ø Exterior: 15,80 mm.

Vídeo Analógico, Vídeo Compuesto.